Съгласяване с условията

С използване на формата за търсене в сайта itnews.bg вие приемате,разбирате и се съгласявате с общите условия на сайта Въпрос.com описани в тази страница.

Цел на  itnews.bg

itnews.bg има за цел да предостави за свободно ползване всякаква информация, под формата на новини и статии свързани с новите технологии.

Ограничаване на отговорността

Никой от собствениците, редакторите, разработчиците,  или администраторите, както и което и да е лице свързано с нашия сайт ит новини не носи отговорност за появата на невярна информация в този сайт, както и за нарушаване на интелектуална собственост или други авторски права, нито за последствията от нейното използване.

Ако смятате, че някой от страниците нарушава авторските ви права, моля свържете се с нас и ние незабавно ще премахнем авторското ви съдържание.

За да се свържете с нас моля натиснете тук.