Наука Archive

Плановете на Amazon за сателитна система разтревожиха астрономите

Вече няколко водещи онлайн корпорации, сред които Google, Facebook и Amazon обмислят планове за предоставяне на интернет чрез изпращане на сателити в орбита. Google дори закупиха сериозен дял

Машината на времето е математически възможна спроед физици

Физици са измислили как да създадат истинска машина на времето, която според тях математически се придържа към познатата физика. И ето най-хубавото: Кръстили са машината „Traversable Acausal Retrograde